Bestyrelsesmøde d. 13. august 2022.

Tilstede: Lenni, Heidi, Bodil og Jane.

- Lenni taler med Højlund i uge 34, for at få en aftale i forhold til medlemsrabat.

- Elregning: Der er kommet en ny elregning, der er billigere end sidste gang. Vi har fået rykket betaling til september måned.

- Elevhold lørdag. Katharina vil gerne, men Holger mener ikke ideen er god, da hestene går meget i forvejen.

- Sponser/reklameskilte: Heidi har undersøgt mulighederne i forhold til pris og størrelse. Ex. 100 x 150 koster ca. 523,50 kr. Allan mener der er skiltecenter i Langeskov, for at være lokal. Heidi undersøger nærmere. Bodil undersøger, om der findes standart for sponsoraftaler.

- Heidi har talt med Kalle vedr. skift af lås i cafeteriet/sekretariatet. Det vil han gerne. Der bliver indkøbt cylinder samt nøgler til bestyrelsen samt fam. Therkelsen Grøn. Heidi afventer dong lige svar fra Kalle.

- Distrikt stævne d. 27. og 28. august. Sidste tilmelding d. 18. august. ( Det kan forlænges) Der er styr på sekretariatet. Cafeteriet har følgende foreløbigt sagt ja til at hjælpe. Annette Annabell. Bodil kan hjælpe søndag. Vi afventer sidste tilmelding vedr. hvad vi skal sælge, samt plan for hjælpere. Vi mangler teknisk delegeret, Dommere er på plads, Anne-Mette har sørget for sponsorgaver.

- Ride lejr d. 3. og 4. september er aflyst da forældreopbakningen er ikke eksisterende og bestyrelsen vil ikke stå alene med det igen.

- Elevstævne d. 24. september: Program er klar. - Holdridning med og uden galop, LX dressur, med oplæser, samt LC1 klasse. Springklasser med 40 og 50 cm. Sidste tilmelding d. 16. sep. Bodil sætter det på Hj.siden. Jane tager cafeteriet. Heidi finder dommer Lenni i sekretariatet.

Næste bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2022.