Bestyrelsesmøde d. 8. august 2023

Tilstede: Lenni, Bodil, Annabell, Heidi og Jane.

1- Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt.

2- Formanden: Reklameskilte 1,0 x 1,20 m. med reklame på. Pris 1300 incl. moms. Sponsor køber selv skilt og får det hængt op i den gamle hal (Klubbens hal) Bodil undersøger hvad de tager for at have skiltene hængende i Langeskovhallen. Heidi og Jane holder øje med Asbjørn, hvad han evt. giver i andre klubber.

Velkomstfolder til elevskolen. Heidi vil gerne lave en. Bodil sender opdaterede priser til Heidi.

Forældre har forespurgt på ridelejr. Lenni har fortalt forældrene der skal være forældre der deltager aktivt hele weekenden + 2 forældre der skal være tilstede om natten, for bestyrelsen sover der ikke..

Kæphestedag: er samme weekend som Langeskov marked. Lenni undersøger om det evt. kan rykkes til 30. sep. Hvis ikke vi kan ændre datoen, går vi med d. 23. sep.

Der er forældreforespørgsel på bagagerumsmarked. Bestyrelsen tager emnet op i foråret, da sommeren er ved at være gået.

Arbejdsdag: Bestyrelsen tager det op i foråret.

Bestyrelsen vil afholde et forældremøde. Dette bliver d. 30. august 2023