Referat fra bestyrelsesmøde 23/4 2024

1/ referat fra sidst godkendt.

2/ Nyt fra formand, intet nyt

3/ Nyt fra Kasserer, intet nyt

4/ Arbejdsdag opgaver blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer. Så kan de fremmødte medlemmer vælge hvad de vil lave. Vi undersøger om vi kan få sponsoreret nogel pølse/brød. 

Annabell tjekker om hun kan skaffe en stor grill.

Vi vil gerne have fikset taget i rytterstuen. Evt. snak med udlejer...

5/  Distriktsstævne. Afventer flere tilmeldinger.

6/ Ridelejr. Opgaver fordelt, vi har lavet et program. Der bliver kæphesteban (Lenni), goodiebags til børnene, diplom til deltagere (Bodil)

7/ evt. Aktivitetstimeplan gennemgået. indsendes inden 1/6.